Türkçe

REW İstanbul

ULUDAĞ ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ AR-GE MERK. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Uludağ Üni. Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölg. Teknopark 16059
Nilüfer TÜRKİYE
Tel: +90 224 280 84 61
Fax: +90 224 280 84 40
Web: www.ulucev.com.tr
E-Mail: ulucev@ulucev.com.tr

Mümessillikleri:
SUPMEA AUTOMATION CO.,LTDTR:
Ayırma Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Atıksuların İleri Arıtımı
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
Arıtma Tesis Ekipmanları
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
On-line Sistemleri
Analiz Sistemleri
Ölçüm Cihazları
Ar-Ge Çalışmaları
Projeler


EN:
Separation Equipment
Recycling Systems and Technologies
Advanced Treatment of Waste Water
Reuse of Water
Process Water Recycling
Recycling of Valuable Materials from Waste Water
Technologies for Sludge Minimization
Chemical Treatment Materials, Equipment and Technologies
Active Carbon and Other Adsorption Materials and Technologies
Equipment For Water/Wastewater Treatment Plants
Biogas Technology and Equipment
On-line Processes
Analyzing Systems
Measurement Devices
Research&Development
Projects


«Back