Türkçe

REW İstanbul

TÜDAM DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK MALZEMELER SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Bestekar Sk. Beste İş Merkezi No:3/6
Bakanlıklar TÜRKİYE
Tel: +90 312 417 88 12
Fax: +90 312 417 88 13
Web: www.tudam.org.tr
E-Mail: tudam@tudam.org.trTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Araç Üstü Ekipmanlar
Yükleme ve İstifleme Araçları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
Ayırma ve İşleme
Basılı ve Elektronik Yayınlar
Sektörel Dergiler


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Recycling Systems and Technologies
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Truck Mounted Vehicles
Loading and Stacking Vehicles
Consultants & Consultancy Organizations
Environment Management and Eco-Audit
Waste Storage and Transport Services
Associations, Institutions and Foundations
Separation and Processing
Printed and Electronical Editions
Trade Magazines


«Back