Türkçe

REW İstanbul

TOLEM ÇEVRE TEKNOLOJİSİ İNŞAAT TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

Orta Mah. Vezir Köprü Cad. Ordu Sk.
No:26 K:9 Ofis:39 İzpak Rezidance
Kartal TÜRKİYE
Tel: +90 216 508 21 05
Fax: +90 216 508 21 02
Web: www.tolemaritma.com
E-Mail: info@tolemaritma.com

Mümessillikleri:
ADIQUIMICA S.A.
CREATE INSTRUMENTATION TECHNOLOGIES CO., LTD.
E-MEM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES CO.
INTERPUMP GROUP S.P.A.
JIANGSU SUQING WATER TREATMENT ENGINEERING GROUP COMPANY LTD.TR:
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
Membranlar ve Teknolojileri
İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
Arıtma Tesis Ekipmanları
Dozajlama Sistemleri
Otomasyon İşlemleri
On-line Sistemleri
Ölçüm Cihazları
Uzaktan Kontrol Cihazları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları


EN:
Reuse of Water
Process Water Recycling
Recycling of Valuable Materials from Waste Water
Membranes and Membrane Technologies
Ion Exchange Resins and Technologies
Chemical Treatment Materials, Equipment and Technologies
UV Oxidation and Disinfection
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Active Carbon and Other Adsorption Materials and Technologies
Equipment For Water/Wastewater Treatment Plants
Dosage Systems
Automation Processes
On-line Processes
Measurement Devices
Remote Control Devices
Consultants & Consultancy Organizations


«Back