Türkçe

REW İstanbul

SİSTEMATİK KONTEYNER (OZ PROJE MÜHENDİSLİK OZAN ÖZMEN EREN ŞAT)

Caferağa Mah. Nailbey Sk. No:5/4
Kadıköy TÜRKİYE
Tel: +90 535 833 82 32
Fax: +90 216 449 47 92
Web: www.sistematikkonteyner.com
E-Mail: info@sistematikkonteyner.comTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Mekanik Arıtma
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
Tıbbi Atık Sterilizatörleri
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Düzenli Depolama
Tıbbi Atık İşlemleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Yağ
Pil ve Akü
Elektronik ve Elektrik Atıklar
İnşaat Atıkları
Kontamine Variller
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Arıtma Tesis Ekipmanları
Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
Zararlı Maddelerin Tutulması
Yenilenebilir Enerji
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
Rüzgar Enerjisi Teknolojileri ve Ekipmanları
Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
Kojenerasyon Sistemleri
Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
Araç Üstü Ekipmanlar
Yükleme ve İstifleme Araçları
Konveyor Sistemleri
Dozajlama Sistemleri
Depolama ve Taşıma Konteynerleri
Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
Otomasyon İşlemleri
Analiz Cihazları
Uzaktan Kontrol Cihazları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
Gaz Dedektörleri
Üniversiteler
Ar-Ge Çalışmaları
Projeler


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Mechanical Treatment
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Landfilling Materials, Equipment, Measurement Systems
Medical Waste Sterilizers
Recycling Systems and Technologies
Regular Storage
Medical Waste Processes
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Textile
Oil
Battery and Accumulator
Electrical & Electronic Waste
Construction Waste
Contaminated Barrels
End Of Life Vehicles
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Reuse of Water
Process Water Recycling
Reuse of Cooling Water
Chemical Treatment Materials, Equipment and Technologies
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Equipment For Water/Wastewater Treatment Plants
Centrifuges, Separators, Bandpresses, Filter Presses, Dryers
Other Equipment and Chemicals
Separating Hazardous Compounds
Renewable Energies
Biogas Technology and Equipment
Biodiesel Technology and Equipment
Solar Energy Technology and Equipment
Wind Energy Technology and Equipment
Jeothermal Energy Technology and Equipment
Thermal Treatment Technology and Equipment
Isolation Materials and Application
Cogeneration Systems
Waste to Energy Systems
Truck Mounted Vehicles
Loading and Stacking Vehicles
Conveyor Systems
Dosage Systems
Storage and Transport Containers
Hydraulic Transport and Freight Platforms
Analysis and Laboratory Technics
Automation Processes
Analyzing Devices
Remote Control Devices
Consultants & Consultancy Organizations
Waste Storage and Transport Services
Measurement and Evaluation Processes
Gas Detectors
Universities
Research&Development
Projects


«Back