Türkçe

REW İstanbul

PENTOKS KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Mollaköy Şekerler Cad. No:17
Arifiye SAKARYA TÜRKİYE
Tel: +90 264 291 00 66
Fax: +90 264 291 05 03
Web: www.pentoks.com
E-Mail: info@pentoks.comTR:
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Düzenli Depolama
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
Ölçüm Teknikleri
Analiz Cihazları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
Projeler
DİĞER


EN:
Recycling Systems and Technologies
Regular Storage
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Other Equipment and Chemicals
Analysis and Laboratory Technics
Measurement Technics
Analyzing Devices
Consultants & Consultancy Organizations
Marketing Secondary Raw Materials and Secondary Products
Measurement and Evaluation Processes
Projects
OTHER


«Back