Türkçe

REW İstanbul

ORGLMEISTER INFRAROT-SYSTEME GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 13
D-65396 GERMANY
Tel: + 49 (0) 6123 - 68912-0
Fax: + 49 (0) 6123 - 68912-90
Web: www.orglmeister.de
E-Mail: info@orglmeister.de

Türkiye Mümessili:
DTR TURKEY MAKİNE İTHALAT İHRACATTR:
Termik İşlemler
Kompost Ekipmanları
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Ölçme ve Tartma Cihazları
Otomasyon İşlemleri
On-line Sistemleri
Analiz Cihazları
Ölçüm Cihazları
Uzaktan Kontrol Cihazları
Ölçüm ve Değerlendirme İşlemleri
Alarm ve Uyarıcı Sistemler
İş Sağlığı ve Güvenliği


EN:
Thermic Processes
Compost Equipment
Recycling Plants and Recycled Products
Measurement and Weighing Equipment
Automation Processes
On-line Processes
Analyzing Devices
Measurement Devices
Remote Control Devices
Measurement and Evaluation Processes
Alarm and Warning Systems
Occupational Health and Safety


«Back