Türkçe

REW İstanbul

NURMAK ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLARI MAK. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Saray Mah. 45. Cad. No:68/3
Kazan TÜRKİYE
Tel: +90 312 395 09 47
Fax: +90 312 395 84 58
Web: www.nurmak.com.tr
E-Mail: info@nurmak.com.trTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Mekanik Arıtma
Atıksuların İleri Arıtımı
Kimyasal Arıtım Malzeme, Ekipman ve Teknolojileri
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Nozul ve Difüzör Sistemleri
Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
Arıtma Tesis Ekipmanları
Zararlı Maddelerin Tutulması
Araç Üstü Ekipmanlar
Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları
Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Mechanical Treatment
Advanced Treatment of Waste Water
Chemical Treatment Materials, Equipment and Technologies
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Nozzle and Diffuser Systems
Package Type Biological Treatment
Equipment For Water/Wastewater Treatment Plants
Separating Hazardous Compounds
Truck Mounted Vehicles
High Pressure Cleaners
Canal Cleaning and Maintenance Vehicles and Equipment
Street Cleaning Vehicles and Equipment


«Back