Türkçe

REW İstanbul

MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

Şehit Cevdet Özdemir Mah. Öveçler 4.Cad. 1351. Sk. No:1/7
Çankaya ANKARA TÜRKİYE
Tel: +90 312 479 84 00
Fax: +90 312 479 84 99
Web: www.mgsmuhendislik.com
E-Mail: mgs@mgsmuhendislik.com

Mümessillikleri:
SOLMAXTR:
Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
Düzenli Depolama
Membranlar ve Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji
Yalıtım Malzemeleri ve Uygulamaları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
Atık Bertaraf Hizmetleri
İyileştirme ve Optimizasyonlar
Değerlendirme ve Bertaraf
Yalıtım


EN:
Landfilling Materials, Equipment, Measurement Systems
Regular Storage
Membranes and Membrane Technologies
Renewable Energies
Isolation Materials and Application
Consultants & Consultancy Organizations
Analyzing and Research Laboratories
Project Offices and Engineering Companies
Environment Management and Eco-Audit
Waste Treatment Services
Treatment and Optimization
Reuse and Treatment
Isolation


«Back