Türkçe

REW İstanbul

İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Paşa Mah. Piyalepaşa Bulv. No:74
Şişli TÜRKİYE
Tel: +90 212 230 60 41
Fax: +90 212 231 76 14
Web: www.istac.istanbul
E-Mail: iozkaya@istac.istanbulTR:
Düzenli Depolama
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Tıbbi Atık İşlemleri
İnşaat Atıkları
Suların Tekrar Kullanımı
Membranlar ve Teknolojileri
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Atık Gaz Değerlendirilmesi
Analiz ve Laboratuvar Teknikleri
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Analiz ve Araştırma Laboratuvarları
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Arıtma Tesisleri İşletimi
Değerlendirme ve Bertaraf


EN:
Regular Storage
Compost Technologies and Plants
Medical Waste Processes
Construction Waste
Reuse of Water
Membranes and Membrane Technologies
Composting Plants and Technologies
Reuse of Waste Gas
Analysis and Laboratory Technics
Consultants & Consultancy Organizations
Analyzing and Research Laboratories
Waste Storage and Transport Services
Management of Treatment Plants
Reuse and Treatment


«Back