Türkçe

REW İstanbul

HERBOLD MECKESHEIM GmbH

Industriestraße 33 74909
GERMANY
Tel: +49 (0) 6226 – 932 – 0
Fax: +49 (0) 6226 – 932 – 495
Web: www.herbold.com
E-Mail: mehmet.kaya@herbold.com

Türkiye Mümessili:
DTR TURKEY MAKİNE İTHALAT İHRACATTR:
Mekanik Arıtma
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Plastik
Kompaktör
Konveyor Sistemleri


EN:
Mechanical Treatment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Recycling Systems and Technologies
Recycling Plants and Recycled Products
Plastic
Compactors
Conveyor Systems


«Back