Türkçe

REW İstanbul

FÜZYON SU TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Oruçreis Mah. Giyimkent Koop. 13. Sk. No:20
Esenler TÜRKİYE
Tel: +90 212 438 47 33
Fax: +90 212 438 47 35
Web: www.fuzyonsu.com
E-Mail: bilgi@fuzyonsu.com

Mümessillikleri:
ECOLAB ENGINEERING GMBHTR:
Atıksuların İleri Arıtımı
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
Arıtma Çamuru Minimizasyonu için Teknolojiler
Membranlar ve Teknolojileri
İyon Değiştirici Reçineler ve Teknolojileri
UV Oksidasyon ve Dezenfeksiyon
Ozon Sistemleri
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Aktif Karbon ve Diğer Adsorpsiyon Malzemeleri ve Teknolojileri
Nozul ve Difüzör Sistemleri
Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
Arıtma Tesis Ekipmanları
Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
Kojenerasyon Sistemleri
Dozajlama Sistemleri
Otomasyon İşlemleri
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
Çevre Yönetimi ve Eko-Audit
Atık Bertaraf Hizmetleri
İyileştirme ve Optimizasyonlar
Değerlendirme ve Bertaraf


EN:
Advanced Treatment of Waste Water
Reuse of Water
Process Water Recycling
Recycling of Valuable Materials from Waste Water
Reuse of Cooling Water
Technologies for Sludge Minimization
Membranes and Membrane Technologies
Ion Exchange Resins and Technologies
UV Oxidation and Disinfection
Ozone Systems
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Active Carbon and Other Adsorption Materials and Technologies
Nozzle and Diffuser Systems
Package Type Biological Treatment
Equipment For Water/Wastewater Treatment Plants
Thermal Treatment Technology and Equipment
Cogeneration Systems
Dosage Systems
Automation Processes
Consultants & Consultancy Organizations
Project Offices and Engineering Companies
Environment Management and Eco-Audit
Waste Treatment Services
Treatment and Optimization
Reuse and Treatment


«Back