Türkçe

REW İstanbul

FORSEN MAKİNA SERVİS VE TİC. A.Ş.

Mebusan Yokuşu No:22 34427
Fındıklı TÜRKİYE
Tel: +90 212 393 24 00
Fax: +90 212 393 24 24
Web: www.forsen.com.tr
E-Mail: info@forsen.com.tr

Mümessillikleri:
EGGERSMANN
JENZ GMBH MASCHINEN- UND FAHRZEUGBAU
ROTOBEC INC
SENNEBOGEN MASCHINENFABRIK GMBHTR:
Mekanik Arıtma
Biyolojik İşlemler
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Kompost Ekipmanları
Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Biyogaz Tesisleri
Yenilenebilir Enerji
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
Araç Üstü Ekipmanlar
Kazıcı ve Kırıcılar
Yükleme ve İstifleme Araçları
Konveyor Sistemleri
Dozajlama Sistemleri
Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları


EN:
Mechanical Treatment
Biological Treatment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Compost Equipment
Landfilling Materials, Equipment, Measurement Systems
Recycling Systems and Technologies
Compost Technologies and Plants
Incineration Plants for Solid and Hazardous Waste
Sludge Dewatering and Drying
Composting Plants and Technologies
Biogas Plants
Renewable Energies
Biogas Technology and Equipment
Truck Mounted Vehicles
Excavators and Crushers
Loading and Stacking Vehicles
Conveyor Systems
Dosage Systems
Hydraulic Transport and Freight Platforms


«Back