Türkçe

REW İstanbul

FORREC SRL

Viale dell'Artigianato, 24
35010 Santa Giustina in Colle ITALY
Tel: +39.049.0990015
Fax: +39.049.0990490
Web: www.forrec.eu
E-Mail: info@forrec.it

Türkiye Mümessili:
POLENTE MAKİNE İTHALAT - İHRACAT ERKAN ERASLANTR:
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Pil ve Akü
Elektronik ve Elektrik Atıklar
Kontamine Variller
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Araç Üstü Ekipmanlar
Kazıcı ve Kırıcılar


EN:
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Recycling Systems and Technologies
Incineration Plants for Solid and Hazardous Waste
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Textile
Battery and Accumulator
Electrical & Electronic Waste
Contaminated Barrels
End Of Life Vehicles
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Truck Mounted Vehicles
Excavators and Crushers


«Back