Türkçe

REW İstanbul

DTR TURKEY MAKİNE İTHALAT İHRACAT

Yenişehir Mah. Sümbül Sk.
Site A Apt. No:8/1/101
Pendik TÜRKİYE
Tel: +90 216 909 24 90
Fax: +90 216 909 24 92
Web: www.dtrmakina.com
E-Mail: ramazan.ergin@dtrmakina.com

Mümessillikleri:
BHS SONTHOFEN GmbH
HERBOLD MECKESHEIM GmbH
IMRO MASCHINENBAU GmbH
JÖST GmbH + Co. KG
MATTHIESSEN LAGERTECHNIK
ORGLMEISTER INFRAROT-SYSTEME GmbH & Co. KG
RECUPERMA GmbHTR:
Mekanik Arıtma
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Kompost Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Yağ
Pil ve Akü
Elektronik ve Elektrik Atıklar
İnşaat Atıkları
Kontamine Variller
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Biyogaz Tesisleri
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
Kompaktör
Konveyor Sistemleri
Atık Bertaraf Hizmetleri
Arıtma Tesisleri İşletimi
Ayırma ve İşleme
Değerlendirme ve Bertaraf
İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
Alarm ve Uyarıcı Sistemler
İş Sağlığı ve Güvenliği


EN:
Mechanical Treatment
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Compost Equipment
Recycling Systems and Technologies
Compost Technologies and Plants
Incineration Plants for Solid and Hazardous Waste
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Textile
Oil
Battery and Accumulator
Electrical & Electronic Waste
Construction Waste
Contaminated Barrels
End Of Life Vehicles
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Composting Plants and Technologies
Biogas Plants
Biogas Technology and Equipment
Compactors
Conveyor Systems
Waste Treatment Services
Management of Treatment Plants
Separation and Processing
Reuse and Treatment
Marketing Secondary Raw Materials and Secondary Products
Alarm and Warning Systems
Occupational Health and Safety


«Back