Türkçe

REW İstanbul

DİSAN HİDROLİK MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Kavaklı Mah. Hayati Sk. No:44
Silivri TÜRKİYE
Tel: +90 212 451 15 94
Fax: +90 212 451 07 88
Web: www.disanhidrolik.com
E-Mail: info@disanhidrolik.comTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Kompost Ekipmanları
Tıbbi Atık Sterilizatörleri
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Tıbbi Atık İşlemleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Plastik
Tahta
Tekstil
Elektronik ve Elektrik Atıklar
İnşaat Atıkları
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Biyogaz Tesisleri
Araç Üstü Ekipmanlar
Kompaktör
Yükleme ve İstifleme Araçları
Konveyor Sistemleri
Hidrolik Taşıma ve Yük Platformları
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Atık Bertaraf Hizmetleri
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Ayırma ve İşleme


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Compost Equipment
Medical Waste Sterilizers
Recycling Systems and Technologies
Compost Technologies and Plants
Medical Waste Processes
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Plastic
Wood
Textile
Electrical & Electronic Waste
Construction Waste
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Composting Plants and Technologies
Biogas Plants
Truck Mounted Vehicles
Compactors
Loading and Stacking Vehicles
Conveyor Systems
Hydraulic Transport and Freight Platforms
Consultants & Consultancy Organizations
Waste Treatment Services
Waste Storage and Transport Services
Separation and Processing


«Back