Türkçe

REW İstanbul

BHS SONTHOFEN GmbH

An der Eisenschmelze 47
87527 GERMANY
Tel: +49 8321 6099-0
Fax: +49 8321 6099-220
Web: www.bhs-sonthofen.de
E-Mail: info@bhs-sonthofen.de

Türkiye Mümessili:
DTR TURKEY MAKİNE İTHALAT İHRACATTR:
Mekanik Arıtma
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Kompost Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Tıbbi Atık İşlemleri
Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Pil ve Akü
Elektronik ve Elektrik Atıklar
Kontamine Variller
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Biyogaz Tesisleri
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları


EN:
Mechanical Treatment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Compost Equipment
Recycling Systems and Technologies
Medical Waste Processes
Incineration Plants for Solid and Hazardous Waste
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Textile
Battery and Accumulator
Electrical & Electronic Waste
Contaminated Barrels
End Of Life Vehicles
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Biogas Plants
Biogas Technology and Equipment


«Back