Türkçe

REW İstanbul

BAŞARAN MAKİNA

Sanayi Mah. Çarşı Sk. No:28
Güngören İSTANBUL TÜRKİYE
Tel: +90 212 677 50 84
Fax: +90 212 506 81 75
Web: www.basaranmakina.com
E-Mail: info@basaranmakina.comTR:
Atık Toplama Üniteleri
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Düzenli Depolama
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Plastik
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler


EN:
Waste Collection Units
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Recycling Systems and Technologies
Regular Storage
Recycling Plants and Recycled Products
Plastic
End Of Life Vehicles
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling


«Back