Türkçe

REW İstanbul

BARKAN KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Sanayi Mah. Latife Sk. No:5
İzmit KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 262 335 33 61
Fax: +90 262 335 33 54
Web: www.barkankimya.com
E-Mail: info@barkankimya.comTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Mekanik Arıtma
Biyolojik İşlemler
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Düzenli Depolama
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Tıbbi Atık İşlemleri
Katı ve Tehlikeli Atıklar İçin Yakma Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Yağ
İnşaat Atıkları
Kontamine Variller
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Atıksuların İleri Arıtımı
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Atık Sulardan Değerli Maddelerin Geri Kazanımı
Soğutma Sularının Tekrar Kullanımı
Nozul ve Difüzör Sistemleri
Paket Atıksu Arıtma Sistemleri
Çamurların Değerlendirilmesi
Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
Çamur Yakılması
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Biyogaz Tesisleri
Çamur Çürütme Sistemleri
Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
Diğer Ekipmanlar ve Kimyasallar
Atık Gaz Arıtımı
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
Biyodizel Teknolojileri ve Ekipmanları
Jeotermal Enerji Teknolojileri ve Ekipmanları
Isı Geri Kazanım Teknolojileri ve Ekipmanları
Araç Üstü Ekipmanlar
Dozajlama Sistemleri
Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
Kanal Temizleme ve Bakım Araç ve Ekipmanları


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Mechanical Treatment
Biological Treatment
Recycling Systems and Technologies
Regular Storage
Compost Technologies and Plants
Medical Waste Processes
Incineration Plants for Solid and Hazardous Waste
Recycling Plants and Recycled Products
Metal
Paper
Plastic
Wood
Oil
Construction Waste
Contaminated Barrels
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Advanced Treatment of Waste Water
Reuse of Water
Process Water Recycling
Recycling of Valuable Materials from Waste Water
Reuse of Cooling Water
Nozzle and Diffuser Systems
Package Type Biological Treatment
Reuse of Sludges
Stabilization and Sterilization of Sludges
Sludge Dewatering and Drying
Sludge Incineration
Composting Plants and Technologies
Biogas Plants
Sludge Digestion Systems
Centrifuges, Separators, Bandpresses, Filter Presses, Dryers
Other Equipment and Chemicals
Waste Gas Treatment
Biogas Technology and Equipment
Biodiesel Technology and Equipment
Jeothermal Energy Technology and Equipment
Thermal Treatment Technology and Equipment
Truck Mounted Vehicles
Dosage Systems
High Pressure Cleaners
Canal Cleaning and Maintenance Vehicles and Equipment


«Back