Türkçe

REW İstanbul

ATLAS İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Koşuyolu Mah. İmar Ltd. Sk. No:14
Kadıköy TÜRKİYE
Tel: +90 216 545 53 00
Fax: +90 216 326 28 64
Web: www.atlasinsaat.com.tr
E-Mail: info@atlasinsaat.com.trTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Mekanik Arıtma
Biyolojik İşlemler
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Kompost Ekipmanları
Düzenli Depolama Malzemeleri, Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri
Tıbbi Atık Sterilizatörleri
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Düzenli Depolama
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Tıbbi Atık İşlemleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Biyogaz Tesisleri
Yenilenebilir Enerji
Biyogaz Teknolojileri ve Ekipmanları
Kojenerasyon Sistemleri
Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi Sistemleri
Araç Üstü Ekipmanlar
Cadde Temizlik Araç ve Ekipmanları
Kış Yol Araç ve Hizmetleri
Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
Atık Bertaraf Hizmetleri
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Ayırma ve İşleme
Değerlendirme ve Bertaraf


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Mechanical Treatment
Biological Treatment
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Compost Equipment
Landfilling Materials, Equipment, Measurement Systems
Medical Waste Sterilizers
Recycling Systems and Technologies
Regular Storage
Compost Technologies and Plants
Medical Waste Processes
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Composting Plants and Technologies
Biogas Plants
Renewable Energies
Biogas Technology and Equipment
Cogeneration Systems
Waste to Energy Systems
Truck Mounted Vehicles
Street Cleaning Vehicles and Equipment
Winter Road Maintenance Vehicles and Services
Project Offices and Engineering Companies
Waste Treatment Services
Waste Storage and Transport Services
Separation and Processing
Reuse and Treatment


«Back