Türkçe

REW İstanbul

AMANDUS KAHL GMBH & CO. KG

Diesel strasse 5-9, 21465
REINBEK GERMANY
Tel: +49 40 727710
Fax: +49 4072771100
Web: www.akahl.de
E-Mail: info@amandus-kahl-group.de

Türkiye Mümessili:
ÖZ TEKNO & MAK İNŞ. TAAH. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.


TR:
Mekanik Arıtma
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Kompost Teknolojileri ve Tesisleri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Kompost Tesisleri ve Teknolojileri
Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
Kompaktör


EN:
Mechanical Treatment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Recycling Systems and Technologies
Compost Technologies and Plants
Recycling Plants and Recycled Products
Paper
Plastic
Wood
Textile
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Composting Plants and Technologies
Centrifuges, Separators, Bandpresses, Filter Presses, Dryers
Compactors


«Back