Türkçe

REW İstanbul

AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖN. END. A.Ş.

Orta Mah. Demokrasi Cad.
No:92/1 Tuzla TÜRKİYE
Tel: +90 216 304 25 15
Fax: +90 216 304 19 75
Web: www.akademicevre.com
E-Mail: info@akademicevre.comTR:
Atık Toplama Üniteleri
Atık Toplama ve Taşıma Araçları
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Tekstil
Pil ve Akü
Elektronik ve Elektrik Atıklar
İnşaat Atıkları
Kontamine Variller
Ömrünü Tamamlamış Araçlar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Araç Üstü Ekipmanlar
Kazıcı ve Kırıcılar
Yükleme ve İstifleme Araçları
Konveyor Sistemleri
Ölçme ve Tartma Cihazları
Depolama ve Taşıma Konteynerleri
Yüksek Basınçlı Temizleyiciler
Analiz Cihazları
Ölçüm Cihazları
Atık Toplama ve Taşıma Hizmetleri
Dernekler, Birlikler ve Vakıflar
Ayırma ve İşleme
İkincil Hammadde ve Ürünlerin Pazarlanması
Alarm ve Uyarıcı Sistemler
Koruyucu Kıyafetler
Gaz Dedektörleri
İşaretler ve Yönlendirmeler
Risk Analizi ve Yönetimi
OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)
İş Güvenliği Uzman Eğitim Kurumları
İş Sağlığı ve Güvenliği
Diğer
Üniversiteler
Araştırma Kurumları
Basılı ve Elektronik Yayınlar
Sektörel Dergiler
Ar-Ge Çalışmaları
Projeler
DİĞER


EN:
Waste Collection Units
Waste Collection and Transportation Vehicles
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Recycling Systems and Technologies
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Textile
Battery and Accumulator
Electrical & Electronic Waste
Construction Waste
Contaminated Barrels
End Of Life Vehicles
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Truck Mounted Vehicles
Excavators and Crushers
Loading and Stacking Vehicles
Conveyor Systems
Measurement and Weighing Equipment
Storage and Transport Containers
High Pressure Cleaners
Analyzing Devices
Measurement Devices
Waste Storage and Transport Services
Associations, Institutions and Foundations
Separation and Processing
Marketing Secondary Raw Materials and Secondary Products
Alarm and Warning Systems
Protective Clothing
Gas Detectors
Signs and Guidance Signs
Risk Analysis And Management
Common Health Safety Units
Occupational Safety Expert Training Institutions
Occupational Health and Safety
Other
Universities
Research Institutions
Printed and Electronical Editions
Trade Magazines
Research&Development
Projects
OTHER


«Back