Türkçe

REW İstanbul

AK-SA MAGNET ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

1. O.S.B. 1. Yol No:7
Arifiye SAKARYA TÜRKİYE
Tel: +90 264 276 20 01
Fax: +90 264 291 05 03
Web: www.aksamagnet.com.tr
E-Mail: info@aksamagnet.com.trTR:
Ayırma Ekipmanları
Parçalama, Presleme, Briketleme Ekipmanları
Yıkama, Kurutma Ekipmanları
Geri Kazanım Sistemleri ve Teknolojileri
Geri Dönüşüm Tesisleri ve Ürünleri
Cam
Metal
Kağıt
Plastik
Tahta
Elektronik ve Elektrik Atıklar
Geri Dönüşümden Elde Edilmiş Hammadde, Yarı Mamul ve Pazarlanabilir Ürünler
Suların Tekrar Kullanımı
Proses Sularının Üretime Döndürülmesi
Pompalar, Havalandırma Ekipmanları, Susuzlandırma Ekipmanları, Filtreler
Çamurların Stabilizasyonu ve Sterilizasyonu
Çamur Susuzlaştırılması ve Kurutulması
Santrifüjler, Seperatörler, Bandpresler, Filtrepresler, Kurutucular
Danışmanlıklar ve Danışmanlık Kuruluşları
Proje Büroları ve Mühendislik Şirketleri
İyileştirme ve Optimizasyonlar
Ayırma ve İşleme
Ar-Ge Çalışmaları


EN:
Separation Equipment
Shredding, Pressing, Briquette Making Equipment
Washing, Drying Equipment
Recycling Systems and Technologies
Recycling Plants and Recycled Products
Glass
Metal
Paper
Plastic
Wood
Electrical & Electronic Waste
Raw Materials, Semi-Products and Marketable Products Produced from Recycling
Reuse of Water
Process Water Recycling
Pumps, Aeration Equipment, Dehydration Equipment, Filters
Stabilization and Sterilization of Sludges
Sludge Dewatering and Drying
Centrifuges, Separators, Bandpresses, Filter Presses, Dryers
Consultants & Consultancy Organizations
Project Offices and Engineering Companies
Treatment and Optimization
Separation and Processing
Research&Development


«Back